لیبوگرام (شبکه اجتماعی کتاب)
Rooh@ از مشروطه تا انقلاب اسلامی : ایران بین دو انقلاب
Book cover
نویسنده: یرواند آبراهامیان
نویسنده: مترجم کاظم فیروزمند
نویسنده: مترجم حسن شمس آوری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 572
وضعیت: خوانده ام
دسته: ایران___ت... , ایران___ت... , ایران___ت...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ بیوتن
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 480
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ چراغ ها را من خاموش می کنم
Book cover
نویسنده: زویا پیرزاد
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 294
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ ازبه
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 170
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ ارمیا
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Rooh@ من او رمان
Book cover
نویسنده: رضا امیرخانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 434
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نغمه آتش و یخ 1 : بازی تاج و تخت
Book cover
نویسنده: جورج آر آر مارتین
نویسنده: مترجم رویا خادم الرضا
نویسنده: ويراستار آهو مدیحی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 326
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نغمه آتش و یخ 1 : بازی تاج و تخت
Book cover
نویسنده: جورج آر آر مارتین
نویسنده: مترجم رویا خادم الرضا
نویسنده: ويراستار آهو مدیحی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 398
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ جام جهانی در جنگل
Book cover
نویسنده: جمال الدین اکرمی
نویسنده: تصويرگر نسیبه عسکری
نویسنده: تصويرگر مریم ملکیان
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 224
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ بازی تموم بازی تموم
Book cover
نویسنده: نسیم عرب امیری
نویسنده: تصويرگر آتنا شمس اسفندآبادی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 24
وضعیت: شروع نکردم
دسته: شعر_کودکان , بازی_های_...
جزئیات بیشتر...
Mall@ حیرت بازار
Book cover
نویسنده: عبدالرضا فریدزاده
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 168
وضعیت: شروع نکردم
دسته: نمایشنامه...
جزئیات بیشتر...
Mall@ با اعمال شاقه
Book cover
نویسنده: محمد حنیف
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 312
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ یک درخت یک گنجشک
Book cover
نویسنده: سارا معتمد
نویسنده: تصويرگر نرگس نیکویی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 24
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ شب بو : بنفشه جیغ می کشد
Book cover
نویسنده: همایون حسینیان تهرانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 312
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ سوسن : بنفشه جیغ می کشد
Book cover
نویسنده: همایون حسینیان تهرانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 298
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ کوکب : بنفشه جیغ می کشد
Book cover
نویسنده: همایون حسینیان تهرانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 276
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نگین : بنفشه جیغ می کشد
Book cover
نویسنده: همایون حسینیان تهرانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 296
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ یک استکان چای تلخ
Book cover
نویسنده: سیدعلی شجاعی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 98
وضعیت: شروع نکردم
دسته: فیلم_نامه...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مجموعه داستان بلند : نان خون
Book cover
نویسنده: رضا وحید
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 192
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ خدا مال همه است
Book cover
نویسنده: سیدمهدی شجاعی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 98
وضعیت: شروع نکردم
دسته: مناجات
جزئیات بیشتر...