لیبوگرام (برای دوست داران کتاب)
Mall@ ماجراهای آقای خرمالو 4
Book cover
نویسنده: شهرام شفیعی
نویسنده: گرافيست مرجان خردمند
نویسنده: تصويرگر سام سلماسی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 28
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها... , داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ خرم آباد
Book cover
نویسنده: آندری ولاس
نویسنده: مترجم شهرام همت زاده
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 424
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مادرها و مادربزرگ هایی شبیه من
Book cover
نویسنده: مریم السادات میرحسینی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 120
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ عقاید یک دلقک
Book cover
نویسنده: هاینریش بول
نویسنده: مترجم محمد اسماعیل زاده قندهاری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 300
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ بیگانه
Book cover
نویسنده: آلبر کامو
نویسنده: مترجم امیرجلال الدین اعلم
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 144
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ تربیت دینی فرزند از تولد تا هفت سالگی : دوران طلایی تربیت
Book cover
نویسنده: محمدعلی قاسمی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 292
وضعیت: شروع نکردم
دسته: تربیت_خان... , کودکان___... , والدین_و_...
جزئیات بیشتر...
Mall@ خاکهای نرم کوشک
Book cover
نویسنده: گردآورنده سعید عاکف
سال چاپ: 1381
تعداد صفحات: 336
وضعیت: شروع نکردم
دسته: برونسی__ع... , جنگ_ایران...
جزئیات بیشتر...
Tamadon@ داروساز
Book cover
نویسنده: استفانی مایر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
نویسنده: ويراستار سپیده رضوی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 720
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
Mall@ پس از تو
Book cover
نویسنده: جوجو مویز
نویسنده: مترجم مریم مفتاحی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 546
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ خاطراتی از روزهای محاصره لنینگراد : ستوان من
Book cover
نویسنده: دانیل گرانین
نویسنده: مترجم نازیلا حاجیوا
نویسنده: ويراستار حسین شیخی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 128
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مجموعه داستان : کسی هست ناخنم را بگیرد
Book cover
نویسنده: اکرم زیبایی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 136
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ برج سکوت
Book cover
نویسنده: حمیدرضا منایی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 800
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مهباد دختر کردستان
Book cover
نویسنده: منیرالسادات موسوی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 704
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ نیم خورده درندگان
Book cover
نویسنده: حامد قربانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 192
وضعیت: شروع نکردم
دسته: فیلم_نامه...
جزئیات بیشتر...
Mall@ تهران لوبیتل چشم های تو
Book cover
نویسنده: شاعر اسماعیل باستانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 94
وضعیت: شروع نکردم
دسته: شعر_فارسی...
جزئیات بیشتر...
Mall@ درخت ابریشم بی حاصل
Book cover
نویسنده: محمدرضا بایرامی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 272
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ سیمیا کتاب دوم ولادت
Book cover
نویسنده: سعید تشکری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 128
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ لبه تاریکی
Book cover
نویسنده: طیبه نجیب
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 172
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مجموعه داستان : صید قزل آلا در بالادست رودخانه کودور
Book cover
نویسنده: فاضل اسکندر
نویسنده: مترجم اصغر قدرتی
نویسنده: ويراستار زهرا زنگنه
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 168
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ جنایات آلمانی مکافات روسی
Book cover
نویسنده: دانیل گرانین
نویسنده: مترجم نازیلا حاجیوا
نویسنده: مترجم فضه نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 138
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...