لیبوگرام (شبکه اجتماعی کتاب)
Mall@ میسا و دردسرهایش
Book cover
نویسنده: جمال الدین اکرمی
نویسنده: تصويرگر مجید قربان زاده
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 12
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها... , گربه_ها__...
جزئیات بیشتر...
Mall@ گربه روی کاغذ
Book cover
نویسنده: کریستینا طهوری
نویسنده: تصويرگر مریم حسنی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 12
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها... , گربه_ها__...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مجموعه داستان : جشن جنگ
Book cover
نویسنده: احمد دهقان
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 112
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ به تو نگاه می کنم
Book cover
نویسنده: مهشاد صدرعاملی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 88
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ تا از سخن دور نیفتیم
Book cover
نویسنده: داوود غفارزادگان
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 194
وضعیت: شروع نکردم
دسته: غفارزادگا...
جزئیات بیشتر...
Mall@ خرگوشی و یک معما
Book cover
نویسنده: تصويرگر صدیقه احمدی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 12
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ به سپیدی برف به سرخی انار
Book cover
نویسنده: زینب نیکخواه آزاد
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 24
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ قایم موشک فیلی
Book cover
نویسنده: سوسن طاقدیس
نویسنده: تصويرگر سارا کثیری
نویسنده: گرافيست مینا عظیمی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 12
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ هم روز بود هم شب بود
Book cover
نویسنده: نرگس امیرخانی
نویسنده: تصويرگر مریم حسنی
نویسنده: گرافيست مینا عظیمی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 12
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_ها...
جزئیات بیشتر...
Mall@ مقالات شمس : ناز و نیاز
Book cover
نویسنده: محمدبن علی شمس تبریزی
نویسنده: گردآورنده داوود غفارزادگان
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 66
وضعیت: شروع نکردم
دسته: شمس_تبریز... , عرفان___م... , تصوف___مت...
جزئیات بیشتر...
Mall@ گلستان خوانی برای کم حوصله ها
Book cover
نویسنده: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: گردآورنده داوود غفارزادگان
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 88
وضعیت: شروع نکردم
دسته: نثر_فارسی... , سعدی__مصل...
جزئیات بیشتر...
Mall@ امروز و دگر روز و سوم روز گزیده تذکره الاولیاء
Book cover
نویسنده: محمدبن ابراهیم عطار
نویسنده: گردآورنده داوود غفارزادگان
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 96
وضعیت: شروع نکردم
دسته: عطار__محم... , نثر_فارسی...
جزئیات بیشتر...
Mall@ روان شناسی یادگیری ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور : راهنما و بانک سوالات امتحانی
Book cover
نویسنده: فاطمه خوئینی
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 168
وضعیت: شروع نکردم
دسته: یادگیری__... , روان_شناس... , روان_شناس...
جزئیات بیشتر...
Mall@ توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی
Book cover
نویسنده: مریم فلاحی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 100
وضعیت: شروع نکردم
دسته: فارسی___د... , فارسی___د...
جزئیات بیشتر...
Mall@ ترجمه ی متون علوم انسانی : راهنما و بانک سوالات امتحانی
Book cover
نویسنده: راحله سلیمیان
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 104
وضعیت: شروع نکردم
دسته: زبان_انگل... , زبان_انگل... , زبان_انگل...
جزئیات بیشتر...
Tamadon@ نبرد پادشاهان2 : نغمۀ آتش و یخ
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده: مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 2020
تعداد صفحات: 664
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
Choobin@ چشم هایش
Book cover
نویسنده: بزرگ علوی
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 272
وضعیت: شروع نکردم
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
Mall@ کاندیدا مرد سرنوشت : نمایش های خوش آیند
Book cover
نویسنده: جورج برنارد شاو
نویسنده: مترجم محمود محررخمامی
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 152
وضعیت: شروع نکردم
دسته: نمایشنامه...
جزئیات بیشتر...
Mall@ کمدیا دل آرته
Book cover
نویسنده: جاکومو اورلیا
نویسنده: مترجم ناتالی چوبینه
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 232
وضعیت: شروع نکردم
دسته: نمایش
جزئیات بیشتر...
Mall@ اصول بنیادی در نواختن پیانو
Book cover
نویسنده: جوزف لوین
نویسنده: مترجم علی ادیب راد
نویسنده: مقدمه رزیتا لوین
سال چاپ: 1386
تعداد صفحات: 80
وضعیت: شروع نکردم
دسته: پیانو___آ... , پیانو___اجرا
جزئیات بیشتر...