جام جهانی در جنگل
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: شروع نکردم
دسته: داستان_های_کودکان__فارسی____قرن_14
نویسنده: جمال الدین اکرمی
تصويرگر نسیبه عسکری
تصويرگر مریم ملکیان
ISBN/شابک: 9786222086893
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 224
قیمت: ۱۹۵۰۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: Author= تصويرگر گلنوش معینی Author= تصويرگر آیدا نوری Author= تصويرگر زینب امینی Author= تصويرگر نرگس طهماسبی Author= تصويرگر معظمه دهقانی Author= تصويرگر لیدا شریفی نیک Author= تصويرگر مریم تارودی - خشتی (گالینگور) - چاپ ۱ - ۸۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله