هفت گفت وگو برای یک عمر زندگی با عشق : محکم در آغوشم بگیر
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: شروع نکردم
دسته: ارتباط_بین_اشخاص , صمیمیت , عشق
نویسنده: سوزان ام جانسن
مترجم سمانه پرهیزکاری
ISBN/شابک: 9786007443590
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 238
ناشر: میلکان
قیمت: ۲۸۰۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: category= زناشویی category= روابط زن و مرد - رقعی (شومیز) - چاپ ۱۰ - ۱۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
شروع نشدۀ Parisamohmdi