لبه ی تیغ
Book cover
نویسنده: ویلیام سامرست موام
نویسنده : مترجم شهرزاد بیات موحد
نویسنده: ويراستار مهدی نوری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 368
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
تست مامان
Book cover
نویسنده: راب فیتس پاتریک
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 150
وضعیت: خوانده ام
دسته: کارآفرینی
جزئیات بیشتر...
سپیده دم : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده : مترجم شهناز کمیلی زاده
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 726
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خسوف : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده : مترجم شهناز کمیلی زاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 602
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
ماه نو : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده : مترجم ایرج مثال آذر
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 592
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
شفق : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده : مترجم ایرج مثال آذر
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 532
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
کنترل عنصر انسانی امنیت : هنر فریفتن
Book cover
نویسنده: کوین دیوید میتنیک
نویسنده : مترجم معصومه شهسواری
نویسنده: مترجم بهنام عسگرخانی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 474
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
لین استارتاپ : قدرت خلق کسب و کار نوپا
Book cover
نویسنده: اریک ریس
نویسنده : مترجم فرخ بافنده
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 340
وضعیت: خوانده ام
دسته: کارآفرینی
جزئیات بیشتر...
اکنون
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 88
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...
آن ها
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 112
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...