ضد
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 112
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...
اقلیت
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 86
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...
گریه های امپراتور
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 84
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...
کتاب
Book cover
نویسنده: فاضل نظری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 88
وضعیت: خوانده ام
دسته: شعر
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
استارت آپ شما
Book cover
نویسنده: رید هافمن
نویسنده : بن کاسنوچا
نویسنده: مترجم محمدرضا آل یاسین
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 304
وضعیت: خوانده ام
دسته: کارآفرینی , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
برنامه نویسی شبکه به زبان C/C++
Book cover
نویسنده: Beej Jorgensen
نویسنده : مترجم: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 240
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
امنیت، هک و نفوذ
Book cover
نویسنده: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
دیالوگهای ماندگار تاریخ سینما
Book cover
نویسنده: مریم آذر
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 143
وضعیت: خوانده ام
دسته: فیلم
جزئیات بیشتر...
نفوذگری در شبکه و روش های مقابله
Book cover
نویسنده: احسان ملکیان
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 591
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
آموزش گام به گام هک و ضد هک کامپیوتر
Book cover
نویسنده: Stuart Mcclure
نویسنده : Joel Scambray
نویسنده: George Kurtz
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 752
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...