رویای نیمه شب
Book cover
نویسنده: مظفر سالاری
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 278
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , مذهبی
جزئیات بیشتر...
خاک های نرم کوشک
Book cover
نویسنده: سعید عاکف
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 279
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
حماسه، عشق و عرفان
Book cover
نویسنده: مصطفی چمران
نویسنده : گردآوری: مهدی چمران
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 248
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
آنچه پرنده کوچک به من آموخت
Book cover
نویسنده: Biz Stone
نویسنده : مترجم: شایان سادات
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 205
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , کارآفرینی , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
بازی های جنگی
Book cover
نویسنده: David Bischoff
نویسنده : مترجم: بهیار توسلی
سال چاپ: 1366
تعداد صفحات: 207
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
قلعه حیوانات
Book cover
نویسنده: George Orwell
نویسنده : مترجم: امیر امیرشاهی
سال چاپ: 1348
تعداد صفحات: 159
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
هری پاتر : سنگ جادو
Book cover
نویسنده: J.K. Rownling
نویسنده : مترجم: سعید کبریایی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 352
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
شازده کوچولو
Book cover
نویسنده: Antoine de Saint Exupery
نویسنده : مترجم: احمد شاملو
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 103
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
بر جاده های آبی سرخ : جلد اول تا پنجم
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1377
تعداد صفحات: 698
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , تاریخ , رمان
جزئیات بیشتر...
1984
Book cover
نویسنده: George Orwell
نویسنده : مترجم: زهره زندیه
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 397
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...