خاطرات خون آشام : جلد چهارم- دیدار مجدد سیاهی
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده : مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2010
تعداد صفحات: 301
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خاطرات خون آشام : جلد سوم- خشم
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده : مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2009
تعداد صفحات: 227
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خاطرات خون آشام : جلد دوم- کشمکش
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده : مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2009
تعداد صفحات: 227
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خاطرات خون آشام : جلد اول- بیداری
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده : مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2009
تعداد صفحات: 271
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
فقط برای تفریح
Book cover
نویسنده: Linus Torvalds
نویسنده : David Diamond
نویسنده: مترجم: جادی میرمیرانی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 304
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , کامپیوتری , زندگی_نامه
جزئیات بیشتر...
میزبان
Book cover
نویسنده: Stephenie Meyer
نویسنده : مترجم: شهناز کمیلی زاده
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 785
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
Harry potter : the Chamber of Secrets
Book cover
نویسنده: J.K. Rownling
سال چاپ: 2014
تعداد صفحات: 360
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
نغمۀ آتش و یخ : نبرد پادشاهان 1
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده : مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 629
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
نغمۀ آتش و یخ : بازی تاج و تخت 3
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده : مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 388
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
نغمۀ آتش و یخ : بازی تاج و تخت 2
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده : مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 322
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...