اسکرام و اکس پی ساده شده
Book cover
نویسنده: هنریک کنیبرگ
نویسنده: مترجم اسد صفری
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , آموزشی
جزئیات بیشتر...
اصول مهندسی اینترنت
Book cover
نویسنده: احسان ملکیان
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 560
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , درسی , آموزشی
جزئیات بیشتر...
مرجع کامل برنامه نویسی C در 21 روز
Book cover
نویسنده: مترجم بهرام پاشایی
نویسنده: برادلی جونز
نویسنده: جسی لیبرتی
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 632
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
خلق محصولاتی که مشتری عاشقش می شود : مدیریت محصول چابک با اسکرام
Book cover
نویسنده: رومن پیچلر
نویسنده: مترجم اسد صفری
نویسنده: مترجم آرش خرمشاهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 160
صفحه نشان: 45
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت , آموزشی
جزئیات بیشتر...
برنامه نویسی شبکه به زبان C/C++
Book cover
نویسنده: Beej Jorgensen
نویسنده: مترجم: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 240
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
امنیت، هک و نفوذ
Book cover
نویسنده: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
نفوذگری در شبکه و روش های مقابله
Book cover
نویسنده: احسان ملکیان
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 591
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
آموزش گام به گام هک و ضد هک کامپیوتر
Book cover
نویسنده: Stuart Mcclure
نویسنده: Joel Scambray
نویسنده: George Kurtz
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 752
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...