برنامه نویسی شبکه به زبان C/C++
Book cover
نویسنده: Beej Jorgensen
نویسنده: مترجم: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 240
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
امنیت، هک و نفوذ
Book cover
نویسنده: محمد جواد کریمی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
نفوذگری در شبکه و روش های مقابله
Book cover
نویسنده: احسان ملکیان
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 591
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...
آموزش گام به گام هک و ضد هک کامپیوتر
Book cover
نویسنده: Stuart Mcclure
نویسنده: Joel Scambray
نویسنده: George Kurtz
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 752
وضعیت: خوانده ام
دسته: کامپیوتری , آموزشی
جزئیات بیشتر...