پنج قدم فاصله
Book cover
نویسنده: ریچل لیپینکات
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 216
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
مردی در تبعید ابدی : بر اساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی صدرالمتالهین
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 280
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
کهکشان نیستی
Book cover
نویسنده: محمد هادی اصفهانی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 555
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
ناتور دشت
Book cover
نویسنده: جروم دیوید سالینجر
نویسنده: مترجم سیدمحمد نجفی
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 205
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
نبرد پادشاهان2 : نغمۀ آتش و یخ
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده: مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 2020
تعداد صفحات: 664
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
مسخ
Book cover
نویسنده: فرانتس کافکا
نویسنده: مترجم صادق هدایت
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 194
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
سرخ سفید
Book cover
نویسنده: مهدی یزدانی خرم
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 268
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه
جزئیات بیشتر...
مزایای منزوی بودن
Book cover
نویسنده: استیون چباسکی
نویسنده: مترجم کاوان بشیری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 214
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
سپیده دم : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 726
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خسوف : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 602
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...