مردی در تبعید ابدی : بر اساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی صدرالمتالهین
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 280
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
کهکشان نیستی
Book cover
نویسنده: محمد هادی اصفهانی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 555
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
سرخ سفید
Book cover
نویسنده: مهدی یزدانی خرم
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 268
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , زندگی_نامه
جزئیات بیشتر...
راهی به سوی درآمد اشتیاق و هدف : رضایت مندی در کسب و کار
Book cover
نویسنده: تونی شی
نویسنده: مترجم فاطمه علی بابایی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 252
وضعیت: خوانده ام
دسته: کارآفرینی , کامپیوتری , زندگی_نامه
جزئیات بیشتر...
خاک های نرم کوشک
Book cover
نویسنده: سعید عاکف
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 279
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
حماسه، عشق و عرفان
Book cover
نویسنده: مصطفی چمران
نویسنده: گردآوری: مهدی چمران
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 248
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , مذهبی
جزئیات بیشتر...
آنچه پرنده کوچک به من آموخت
Book cover
نویسنده: Biz Stone
نویسنده: مترجم: شایان سادات
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 205
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , کارآفرینی , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
بر جاده های آبی سرخ : جلد اول تا پنجم
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1377
تعداد صفحات: 698
وضعیت: خوانده ام
دسته: زندگی_نامه , تاریخ , رمان
جزئیات بیشتر...
فقط برای تفریح
Book cover
نویسنده: Linus Torvalds
نویسنده: David Diamond
نویسنده: مترجم: جادی میرمیرانی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 304
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , کامپیوتری , زندگی_نامه
جزئیات بیشتر...