آفتاب نیمه شب : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم زهرا حبیبی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 712
صفحه نشان: 85
وضعیت: در حال خوانش
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
نبرد پادشاهان2 : نغمۀ آتش و یخ
Book cover
نویسنده: George R. R. Martin
نویسنده: مترجم: رویا خادم الرضا
سال چاپ: 2020
تعداد صفحات: 664
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
سپیده دم : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 726
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خسوف : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 602
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
ماه نو : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم ایرج مثال آذر
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 592
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
شفق : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده: مترجم ایرج مثال آذر
نویسنده: ويراستار زهرا مردانی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 532
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
هری پاتر : سنگ جادو
Book cover
نویسنده: J.K. Rownling
نویسنده: مترجم: سعید کبریایی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 352
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
شازده کوچولو
Book cover
نویسنده: Antoine de Saint Exupery
نویسنده: مترجم: احمد شاملو
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 103
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خاطرات خون آشام : جلد چهارم- دیدار مجدد سیاهی
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده: مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2010
تعداد صفحات: 301
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خاطرات خون آشام : جلد سوم- خشم
Book cover
نویسنده: L.J. Smaith
نویسنده: مترجم: محمد حسینی مقدم
سال چاپ: 2009
تعداد صفحات: 227
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...