مهم ها را بسنجید
Book cover
نویسنده: جان ای دوئر
نویسنده: مترجم هادی بهمنی
سال چاپ: 1401
تعداد صفحات: 274
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
اسکرام و اکس پی ساده شده
Book cover
نویسنده: هنریک کنیبرگ
نویسنده: مترجم اسد صفری
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , آموزشی
جزئیات بیشتر...
مدیران بزرگ به دنیا نمی آیند ساخته می شوند
Book cover
نویسنده: جولی ژو
نویسنده: مترجم حمید زعیمی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 256
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
خلق نت فلیکس و سرگذشت معرکه ی یک ایده : هرگز به جایی نمی رسد
Book cover
نویسنده: مارک رندولف
نویسنده: مترجم کاوان بشیری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 264
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , کارآفرینی , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
خلق محصولاتی که مشتری عاشقش می شود : مدیریت محصول چابک با اسکرام
Book cover
نویسنده: رومن پیچلر
نویسنده: مترجم اسد صفری
نویسنده: مترجم آرش خرمشاهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 160
صفحه نشان: 45
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت , آموزشی
جزئیات بیشتر...