مسخ
Book cover
نویسنده: فرانتس کافکا
نویسنده: مترجم صادق هدایت
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 194
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...