داروساز
Book cover
نویسنده: استفانی مایر
نویسنده: مترجم شهناز کمیلی زاده
نویسنده: ويراستار سپیده رضوی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 720
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
خلق نت فلیکس و سرگذشت معرکه ی یک ایده : هرگز به جایی نمی رسد
Book cover
نویسنده: مارک رندولف
نویسنده: بازنويسي هما قناد
نویسنده: زيرنظر کاوان بشیری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 264
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
خلق محصولاتی که مشتری عاشقش می شود : مدیریت محصول چابک با اسکرام
Book cover
نویسنده: رومن پیچلر
نویسنده: مترجم اسد صفری
نویسنده: مترجم آرش خرمشاهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 160
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
هنر صلح
Book cover
نویسنده: موریهی اوشیبا
نویسنده: مترجم محمدمهدی کهربی
نویسنده: مترجم آرش راسی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 128
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
لبه ی تیغ
Book cover
نویسنده: ویلیام سامرست موام
نویسنده: مترجم شهرزاد بیات موحد
نویسنده: ويراستار مهدی نوری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 368
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
کنترل عنصر انسانی امنیت : هنر فریفتن
Book cover
نویسنده: کوین دیوید میتنیک
نویسنده: مترجم معصومه شهسواری
نویسنده: مترجم بهنام عسگرخانی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 474
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: کامپیوتری
جزئیات بیشتر...