هنر صلح
Book cover
نویسنده: موریهی اوشیبا
نویسنده: مترجم محمدمهدی کهربی
نویسنده: مترجم آرش راسی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 128
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
لبه ی تیغ
Book cover
نویسنده: ویلیام سامرست موام
نویسنده: مترجم شهرزاد بیات موحد
نویسنده: ويراستار مهدی نوری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 368
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
کنترل عنصر انسانی امنیت : هنر فریفتن
Book cover
نویسنده: کوین دیوید میتنیک
نویسنده: مترجم معصومه شهسواری
نویسنده: مترجم بهنام عسگرخانی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 474
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: کامپیوتری
جزئیات بیشتر...