ریگ روان
Book cover
نویسنده: استیو تولتس
نویسنده: مترجم پیمان خاکسار
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 442
وضعیت: شروع نکردم
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
لبه تیغ
Book cover
نویسنده: ویلیام سامرست موام
نویسنده: مترجم مهرداد نبیلی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 410
وضعیت: شروع نکردم
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...