لیبوگرام (شبکه اجتماعی کتاب)
خاطراتی از رهبر فرزانه انقلاب برای جوانان
Book cover
نویسنده1: اسدالله محمدی نیا
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 48
ناشر: سبط اکبر (ع)
جزئیات بیشتر...
خلاصۀ کتاب و توضیحات
خاطراتی از رهبر فرزانه انقلاب برای جوانان
User picture mahdi April 30, 2021, 12:30 p.m.

کتاب بدی نبود؛

اعتبار نویسنده و یا نقل قول‌ها را نمی‌دانم. بیشتر در مورد سبک زندگی ایشان بود و البته خیلی کوتاه بود.

داستان‌های بیشتری در این مورد وجود دارد که اینجا نیامده بود