لیبوگرام (شبکه اجتماعی کتاب)
بازاریابی جهانی
Book cover
نویسنده1: وارن کیگان
نویسنده2: مارک سی گرین
نویسنده3: مترجم عبدالحمید ابراهیمی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 528
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
جزئیات بیشتر...
خلاصۀ کتاب و توضیحات
بازاریابی جهانی
User picture mahdi Dec. 25, 2020, 5:51 p.m.

یادآوری برای خودم

خود عزیز و دوست داشتی من frown، خلاصه کتاب رو خواندم

اگر اینقدر بی‌کاری که یادداشت من برای خودمم خوندی؛ بجاش برو چند تا کتاب بخون wink