مجموعه دوازده قصه از زندگی حضرت زهرا س : یک سبد نور
Book cover
نویسنده: بازنويسي مسلم ناصری
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 96
وضعیت: خوانده ام
دسته: کودکانگی
جزئیات بیشتر...
راه آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و شکستن عادت های بد تغییرات کوچک نتایج قابل توجه : عادت های اتمی
Book cover
نویسنده: جیمز کلیر
نویسنده : مترجم محمدهادی آقاجانی
نویسنده: مترجم علی آقاجانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 364
وضعیت: شروع نکردم
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
از چیزی نمی‌ترسیدم
Book cover
نویسنده: قاسم سلیمانی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 136
وضعیت: شروع نکردم
دسته: تفریحی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
رهبری بحران
Book cover
نویسنده: یان مینروف
نویسنده : مترجم سعید خیاط مقدم
نویسنده: مترجم علی دهقان نیری
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
کاربرد منابع انسانی : مدیریت رفتار سازمانی
Book cover
نویسنده: پال هرسی
نویسنده : کنت اچ بلانچارد
نویسنده: مترجم علی علاقه بند
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
حماسه عشق و عرفان
Book cover
نویسنده: مصطفی چمران
نویسنده : گردآورنده مهدی چمران
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 248
وضعیت: شروع نکردم
دسته: تفریحی
جزئیات بیشتر...
رسانه ها و مدیریت بحران پیش بینی پیشگیری آمادگی
Book cover
نویسنده: سیاوش صلواتیان
نویسنده : مقدمه غلامرضا گودرزی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 152
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
تئوری و عمل : تفکر و مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: اسدالله کردنائیج
نویسنده : ويراستار آتوما فروهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 620
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
interchange 2: 4rd edition
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده : Jonathan Hull
نویسنده: Susan Procter
سال چاپ: 2013
تعداد صفحات: 158
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
interchange 1: 3d edition
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده : Jonathan Hull
نویسنده: Susan Procter
سال چاپ: 2008
تعداد صفحات: 155
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...