چیستی و کلیات : فقه الاداره
Book cover
نویسنده: سیدصمصام الدین قوامی
نویسنده : ويراستار سعیدرضا علی عسکری
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 280
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
Academic Writing: From Paragraph to Essay
Book cover
نویسنده: Dorothy E. Zemach
نویسنده : Lisa A. Rumisek
سال چاپ: 2006
تعداد صفحات: 131
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
English Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English
Book cover
نویسنده: Raymond Murphy
سال چاپ: 2012
تعداد صفحات: 380
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
Tactics for Listening: Developing: Student Book
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده : Grant Trew
سال چاپ: 2011
تعداد صفحات: 120
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
Tactics for Listening: Expanding: Student Book
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
سال چاپ: 2011
تعداد صفحات: 120
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
Tactics for Listening: Basic: Student Book
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده : Grant Trew
سال چاپ: 2011
تعداد صفحات: 120
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
Longman Preparation Course for the TOEFL Test
Book cover
نویسنده: Deborah Phillips
سال چاپ: 2006
تعداد صفحات: 630
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
قواعد فقه در میدان فرهنگ و ارتباطات
Book cover
نویسنده: احمدعلی قانع
نویسنده : ويراستار مهسا قنبری علایی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 204
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
خاطراتی از رهبر فرزانه انقلاب برای جوانان
Book cover
نویسنده: اسدالله محمدی نیا
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 48
وضعیت: خوانده ام
دسته: تفریحی , مذهبی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
خاطرات یک خبرنگار غربی از دیدار با امام خمینی ره : زیباترین تجربه ی من
Book cover
نویسنده: رابین وودورث کارلسن
نویسنده : مترجم سیده خدیجه مصطفوی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 68
وضعیت: خوانده ام
دسته: تفریحی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب