نگاهی خلاقانه به آموزش مدیریت راهبردی : استعاره های استراتژی
Book cover
نویسنده: سینتیا واگنرویک
نویسنده : مترجم بهمن حاجی پور
نویسنده: مترجم فاطمه رشیدزاد
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 240
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
داستان های هنری مینتزبرگ برای مدیران
Book cover
نویسنده: هنری مینتزبرگ
نویسنده : مترجم عادل آذر
نویسنده: مترجم محمد جوادی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: فردآر دیوید
نویسنده : مترجم سیدمحمد اعرابی
نویسنده: مترجم سیدمحمد تقی زاده مطلق
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 604
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
چهره متغیر امنیت ملی
Book cover
نویسنده: رابرت ماندل
نویسنده : مترجم پژوهشکده مطالعات ر...
سال چاپ: 1387
تعداد صفحات: 168
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
ترجمه تحلیلی هنر جنگ
Book cover
نویسنده: مترجم سامان آزاد
نویسنده : مترجم ابوذر مرادی
نویسنده: ويراستار میلاد فرهادی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 144
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
موردکاوی در سیاست گذاری فرهنگی
Book cover
نویسنده: وحید خاشعی
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 304
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
مبانی تحلیل سیاست بین الملل
Book cover
نویسنده: کالوی یاکو هالستی
نویسنده : مترجم بهرام مستقیمی
نویسنده: مترجم مسعود طارم سری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 812
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
تلاش در راه قدرت و صلح : سیاست میان ملتها
Book cover
نویسنده: هانس جواکیم مورگنتا
نویسنده : زيرنظر کنت تامپسون
نویسنده: مترجم حمیرا مشیرزاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 1088
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار با رویکرد بازار ایران
Book cover
نویسنده: مهدی علیپور سخاوی
نویسنده : صدف اصفا
نویسنده: داوود دهقان
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 407
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
بازاریابی جهانی
Book cover
نویسنده: وارن کیگان
نویسنده : مارک سی گرین
نویسنده: مترجم عبدالحمید ابراهیمی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 528
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب