رهبری بحران
Book cover
نویسنده: یان مینروف
نویسنده: مترجم سعید خیاط مقدم
نویسنده: مترجم علی دهقان نیری
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
رسانه ها و مدیریت بحران پیش بینی پیشگیری آمادگی
Book cover
نویسنده: سیاوش صلواتیان
نویسنده: مقدمه غلامرضا گودرزی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 152
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
وصیت نامه سیاسی الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره
Book cover
نویسنده: روح الله خمینی
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 104
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
خاطرات احمد احمد
Book cover
نویسنده: به اهتمام محسن کاظمی
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 580
وضعیت: خوانده ام
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
ولایت فقاهت و عدالت : ولایت فقیه
Book cover
نویسنده: عبدالله جوادی آملی
نویسنده: ويراستار محمد محرابی
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 592
وضعیت: خوانده ام
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
جریان شناسی سیاسی در ایران
Book cover
نویسنده: علی دارابی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 638
وضعیت: خوانده ام
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
حیات فکری و سیاسی امامان شعیه ع
Book cover
نویسنده: رسول جعفریان
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 632
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
تجربه کارآمدی حکومت ولایی
Book cover
نویسنده: علی ذوعلم
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 382
وضعیت: خوانده ام
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
بر اساس زندگی میرمهنای دغابی : بر جاده های آبی سرخ
Book cover
نویسنده: نادر ابراهیمی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 680
وضعیت: خوانده ام
دسته: تفریحی , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
خدمات متقابل اسلام و ایران
Book cover
نویسنده: مرتضی مطهری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 612
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...