راه آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت های خوب و شکستن عادت های بد تغییرات کوچک نتایج قابل توجه : عادت های اتمی
Book cover
نویسنده: جیمز کلیر
نویسنده: مترجم محمدهادی آقاجانی
نویسنده: مترجم علی آقاجانی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 364
وضعیت: شروع نکردم
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
کاربرد منابع انسانی : مدیریت رفتار سازمانی
Book cover
نویسنده: پال هرسی
نویسنده: کنت اچ بلانچارد
نویسنده: مترجم علی علاقه بند
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی
Book cover
نویسنده: حسین اصلی پور
نویسنده: سیدمسعود حسینی
نویسنده: سعید نجبا
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 464
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد روشی شگفت آور جهت رویارویی با تغییرات در کار و زندگی
Book cover
نویسنده: اسپنسر جانسون
نویسنده: مترجم سحر دشتی میاب
نویسنده: مترجم مایده دارابی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 64
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار با رویکرد بازار ایران
Book cover
نویسنده: مهدی علیپور سخاوی
نویسنده: صدف اصفا
نویسنده: داوود دهقان
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 407
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
بازاریابی جهانی
Book cover
نویسنده: وارن کیگان
نویسنده: مارک سی گرین
نویسنده: مترجم عبدالحمید ابراهیمی
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 528
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
Negotiating Skills for Managers
Book cover
نویسنده: Steven P. Cohen
سال چاپ: 2002
تعداد صفحات: 44
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری
Book cover
نویسنده: عادل آذر
نویسنده: منصور مومنی
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 440
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
آمار و کاربرد آن در مدیریت
Book cover
نویسنده: عادل آذر
نویسنده: منصور مومنی
سال چاپ: 1387
تعداد صفحات: 304
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
اصول بازاریابی
Book cover
نویسنده: فیلیپ کاتلر
نویسنده: گری آرمسترانگ
نویسنده: مترجم: مهدی زارع
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 205
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...