رهبری بحران
Book cover
نویسنده: یان مینروف
نویسنده: مترجم سعید خیاط مقدم
نویسنده: مترجم علی دهقان نیری
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
رسانه ها و مدیریت بحران پیش بینی پیشگیری آمادگی
Book cover
نویسنده: سیاوش صلواتیان
نویسنده: مقدمه غلامرضا گودرزی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 152
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
تئوری و عمل : تفکر و مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: اسدالله کردنائیج
نویسنده: ويراستار آتوما فروهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 620
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
نگاهی خلاقانه به آموزش مدیریت راهبردی : استعاره های استراتژی
Book cover
نویسنده: سینتیا واگنرویک
نویسنده: مترجم بهمن حاجی پور
نویسنده: مترجم فاطمه رشیدزاد
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 240
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
داستان های هنری مینتزبرگ برای مدیران
Book cover
نویسنده: هنری مینتزبرگ
نویسنده: مترجم عادل آذر
نویسنده: مترجم محمد جوادی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: فردآر دیوید
نویسنده: مترجم سیدمحمد اعرابی
نویسنده: مترجم سیدمحمد تقی زاده مطلق
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 604
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
چهره متغیر امنیت ملی
Book cover
نویسنده: رابرت ماندل
نویسنده: مترجم پژوهشکده مطالعات ر...
سال چاپ: 1387
تعداد صفحات: 168
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
ترجمه تحلیلی هنر جنگ
Book cover
نویسنده: مترجم سامان آزاد
نویسنده: مترجم ابوذر مرادی
نویسنده: ويراستار میلاد فرهادی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 144
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
مبانی تحلیل سیاست بین الملل
Book cover
نویسنده: کالوی یاکو هالستی
نویسنده: مترجم بهرام مستقیمی
نویسنده: مترجم مسعود طارم سری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 812
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
تلاش در راه قدرت و صلح : سیاست میان ملتها
Book cover
نویسنده: هانس جواکیم مورگنتا
نویسنده: زيرنظر کنت تامپسون
نویسنده: مترجم حمیرا مشیرزاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 1088
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...