مجموعه دوازده قصه از زندگی حضرت زهرا س : یک سبد نور
Book cover
نویسنده: بازنويسي مسلم ناصری
سال چاپ: 1385
تعداد صفحات: 96
وضعیت: خوانده ام
دسته: کودکانگی
جزئیات بیشتر...
رهبری بحران
Book cover
نویسنده: یان مینروف
نویسنده: مترجم سعید خیاط مقدم
نویسنده: مترجم علی دهقان نیری
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 176
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
کاربرد منابع انسانی : مدیریت رفتار سازمانی
Book cover
نویسنده: پال هرسی
نویسنده: کنت اچ بلانچارد
نویسنده: مترجم علی علاقه بند
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 224
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
رسانه ها و مدیریت بحران پیش بینی پیشگیری آمادگی
Book cover
نویسنده: سیاوش صلواتیان
نویسنده: مقدمه غلامرضا گودرزی
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 152
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را... , جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
تئوری و عمل : تفکر و مدیریت استراتژیک
Book cover
نویسنده: اسدالله کردنائیج
نویسنده: ويراستار آتوما فروهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 620
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
interchange 2: 4rd edition
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده: Jonathan Hull
نویسنده: Susan Procter
سال چاپ: 2013
تعداد صفحات: 158
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
interchange 1: 3d edition
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده: Jonathan Hull
نویسنده: Susan Procter
سال چاپ: 2008
تعداد صفحات: 155
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
interchange 3: : 4rd edition
Book cover
نویسنده: Jack C. Richards
نویسنده: Jonathan Hull
نویسنده: Susan Procter
سال چاپ: 2013
تعداد صفحات: 158
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
چیستی و کلیات : فقه الاداره
Book cover
نویسنده: سیدصمصام الدین قوامی
نویسنده: ويراستار سعیدرضا علی عسکری
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 280
وضعیت: خوانده ام
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
Academic Writing: From Paragraph to Essay
Book cover
نویسنده: Dorothy E. Zemach
نویسنده: Lisa A. Rumisek
سال چاپ: 2006
تعداد صفحات: 131
وضعیت: خوانده ام
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...