وصیت نامه سیاسی الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره
Book cover
نویسنده: روح الله خمینی
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 104
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
شاهد و تعلم
Book cover
نویسنده: مسعود فکری
نویسنده: مهدی صادقی
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 210
صفحه نشان: 21
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مهارتی
جزئیات بیشتر...
ترجمه تحلیلی هنر جنگ
Book cover
نویسنده: مترجم سامان آزاد
نویسنده: مترجم ابوذر مرادی
نویسنده: ويراستار میلاد فرهادی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 144
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
مبانی تحلیل سیاست بین الملل
Book cover
نویسنده: کالوی یاکو هالستی
نویسنده: مترجم بهرام مستقیمی
نویسنده: مترجم مسعود طارم سری
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 812
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
تلاش در راه قدرت و صلح : سیاست میان ملتها
Book cover
نویسنده: هانس جواکیم مورگنتا
نویسنده: زيرنظر کنت تامپسون
نویسنده: مترجم حمیرا مشیرزاده
سال چاپ: 1389
تعداد صفحات: 1088
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
ترجمه تفسیرالمیزان
Book cover
نویسنده: علامه طباطبائی
نویسنده: ترجمه محمدباقر موسوی‌همدانی
نویسنده: و گروهی از جامعه مدرسین
سال چاپ: 1379
تعداد صفحات: None
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مذهبی
جزئیات بیشتر...
قرآن
Book cover
نویسنده: به خط عثمان طه
نویسنده: ترجمه آیت الله مکارم
سال چاپ: 2000
تعداد صفحات: 604
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
حیات فکری و سیاسی امامان شعیه ع
Book cover
نویسنده: رسول جعفریان
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 632
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: جامعه_سیاسی
جزئیات بیشتر...
توسعه و مبانی تمدن غرب
Book cover
نویسنده: سیدمرتضی آوینی
نویسنده: ويراستار کورش علیانی
سال چاپ: 1383
تعداد صفحات: 262
صفحه نشان: 93
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی عمومی و غیر انتفاعی
Book cover
نویسنده: جان ام برایسون
نویسنده: مترجم مهدی خادمی گراشی
نویسنده: مترجم قربان برارنیاادبی
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 432
صفحه نشان: None
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت_را...
جزئیات بیشتر...