تئوری و عمل : تفکر و مدیریت استراتژیک
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_راهبردی
نویسنده: اسدالله کردنائیج
ويراستار آتوما فروهی
ISBN/شابک: 9786007589489
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 620
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
قیمت: ۷۰۰۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: - وزیری (شومیز) - چاپ ۳ - ۱۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi