چگونه سازمان ها در شرایط پیچیده و مبهم همچنان استراتژیک می اندیشم و اقدام می کنند و موفق می شوند : مدیریت استراتژیک پیشرفته هنر رقصیدن با استراتژی
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت_راهبردی
نویسنده: مجتبی لشکربلوکی
ISBN/شابک: 9786007677377
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 366
ناشر: آریانا قلم
قیمت: ۲۹۰۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: category= برنامه ریزی سازمانی مدیریت - رقعی (شومیز) - چاپ ۲ - ۳۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi