آمار و کاربرد آن در مدیریت
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
نویسنده: عادل آذر
منصور مومنی
ISBN/شابک: 9789644591895
سال چاپ: 1387
تعداد صفحات: 304
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت
قیمت: ۲۸۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱۴ - ۲۵۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi