آمار و کاربرد آن در مدیریت تحلیل آماری
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
نویسنده: عادل آذر
منصور مومنی
ISBN/شابک: 978964459973X
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 440
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت
قیمت: ۴۳۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: - (در۲جلد ) - جلد ۲(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱۲ - ۱۰۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi