مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار با رویکرد بازار ایران
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
نویسنده: مهدی علیپور سخاوی
صدف اصفا
داوود دهقان
ISBN/شابک: 9786000499631
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 407
ناشر: اصفهان: مهدی علی پور، ۱۳۹۷
قیمت: 19.900 تومان
زبان: فارسی
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi