درآمدی بر نظریه مدیریت جهادی
Book cover
دسترسی به: همه
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت
نویسنده: حسین اصلی پور
سیدمسعود حسینی
سعید نجبا
ISBN/شابک: 9786006080451
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 464
ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران شهرداری تهران
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال
زبان: فارسی
سایر اطلاعات: Author= ويراستار حسن سعدآبادی Author= ويراستار ندا جلالی - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه
نمایش در لیبونُت: بله
خوانده شدۀ mahdi