یکپارچه سازی تغییرات فناورانه بازار و سازمان : مدیریت نوآوری
Book cover
نویسنده: جوزف تید
نویسنده : جی آر بسنت
نویسنده: مترجم محمدرضا آراستی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحات: 412
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
پنج الگوی کارساز : سازماندهی
Book cover
نویسنده: هنری مینتزبرگ
نویسنده : مترجم ابوالحسن فقیهی
نویسنده: مترجم حسین وزیری سابقی
سال چاپ: 1377
تعداد صفحات: 492
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ارشد_فرعی
جزئیات بیشتر...
رویکرد استعاره ای و پست مدرن در تئوری های سازمان و مدیریت : پنداره های سازمان
Book cover
نویسنده: گرت مورگان
نویسنده : مترجم حسین نوروزی
نویسنده: مترجم محمدامین باتمانی
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 620
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ارشد_فرعی
جزئیات بیشتر...
شرح نقد اندازه گیری و دلالت ها برای مدیران : نظریه های سازمان و مدیریت
Book cover
نویسنده: جفری آلن مایلز
نویسنده : مترجم حسن دانایی فرد
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 542
وضعیت: لیست آرزوها
دسته: ندارد.
جزئیات بیشتر...
مهم ها را بسنجید
Book cover
نویسنده: جان ای دوئر
نویسنده : مترجم هادی بهمنی
سال چاپ: 1401
تعداد صفحات: 274
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
اسکرام و اکس پی ساده شده
Book cover
نویسنده: هنریک کنیبرگ
نویسنده : مترجم اسد صفری
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 160
وضعیت: خوانده ام
دسته: مدیریت , آموزشی
جزئیات بیشتر...
آفتاب نیمه شب : گرگ و میش
Book cover
نویسنده: استفنی مه یر
نویسنده : مترجم زهرا حبیبی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 712
صفحه نشان: 208
وضعیت: در حال خوانش
دسته: رمان , فانتزی
جزئیات بیشتر...
مدیران بزرگ به دنیا نمی آیند ساخته می شوند
Book cover
نویسنده: جولی ژو
نویسنده : مترجم حمید زعیمی
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 256
وضعیت: در حال خوانش
دسته: مدیریت
جزئیات بیشتر...
پنج قدم فاصله
Book cover
نویسنده: ریچل لیپینکات
سال چاپ: 1400
تعداد صفحات: 216
وضعیت: خوانده ام
دسته: رمان
جزئیات بیشتر...
مدیریت با بازده بالا
Book cover
نویسنده: اندرو گرو
نویسنده : مترجم حسینی رضوانی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 204
وضعیت: خوانده ام
دسته: کارآفرینی , کامپیوتری
جزئیات بیشتر...
1 نظر برای این کتاب